מס' תכנית בגפ"ן – 2068

אגדה ומדע

מדע? בואו נעשה מזה סיפור!
ממחקרים רבים מתברר שחיבור בין ספרים לבין מדעים תורם לשני התחומים.
מצד אחד – החוויה של הגילוי והיצירה בפעילות המדעית מעודדת קריאה.
ספרניות רבות מעידות שהפעילות של טכנוקט מעודדת ילדים לקריאה.
מהצד האחר – סיפורים ושירי ילדים שמתאימים לנושא המדעי, מקלים על הבנת התהליכים והחוקים המדעיים. 

הערה: כל המוצרים מופיעים בקטגוריות מדעיות שונות בחנות זו: כוחות ותנועה, אופטיקה, מגנטיות ועוד. בקטגוריה הנוכחית אנחנו נחבר בין המדעים לספרים.