מס' התכנית בגפ"ן – 14015

תלמודו בידו

האם מותר לפתוח מקרר חשמלי בשבת? 

ר' שלמה זלמן אוירבך – מי שהיה ראש ישיבת "קול תורה", בירושלים –  כתב קובץ מאמרים בענייני חשמל בשבת: "מאורי האש".
בפתיחה לדיון בנושא פתיחת מקרר בשבת הוא כותב:  
"לתועלת המעיינים אקדים לבאר בקצרה את התהליך של מחזור הקירור והפעלת המנוע. עקרונות הקירור הם: …"

כאן מציג הרב בצורה מפורטת מה קורה מבחינה מדעית וטכנולוגית כאשר פותחים את המקרר.
רק לאחר מכן הרב פוסק בסוגיה ההלכתית של פתיחת מקרר בשבת.

ישנן סוגיות טכנולוגיות, שלא היו מוכרות בזמן התלמוד [לדוגמה: חשמל בשבת] ויש להבין את הפן המדעי-טכנולוגי כדי להבין את ההלכה שנפסקה.
ישנן סוגיות תלמודיות שקשה להבין אותן, אם לא מבינים גם את הפן המדעי או הטכנולוגי. 
שילוב של שני התחומים מאפשר הבנה טובה יותר של שניהם. 

בקטגוריה הנוכחית יש מספר פעילויות המשלבות תלמוד והלכה עם מדע וטכנולוגיה.

איזה מוצר אתם מחפשים?

דילוג לתוכן