שומרים על הסביבה

בקטגוריה זו נעסוק בשתי דרכים לשמירת הסביבה:

שימוש באנרגיות ירוקות.

שימוש משני בחומרים ממוחזרים לבניית הדגמים שלנו.